a lit candle with the words i ludzie ktorzy nie wroca on it