Explora Papéis Vintage, Cola Veiculos e outros!

Explorar tópicos relacionados

Coca Cola - 1914

Coca Cola - 1914

Coca-Cola sign, "Coca-Cola" with hand holding bottle, litho on metal with button top, c.1950's

Coca-Cola sign, "Coca-Cola" with hand holding bottle, litho on metal with button top, c.1950's

wow! an old school infographic in a coca cola ad from the late 50s/early 60s

wow! an old school infographic in a coca cola ad from the late 50s/early 60s

Kit Kat

Kit Kat

1914

1914

Relieves brain fag. 1906

Relieves brain fag. 1906

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Coca- Cola Placa de lata

Coca- Cola Placa de lata

*Coca-cola ad

*Coca-cola ad

1915

1915

Pinterest • O catálogo mundial de ideias
Search