Explora estas ideias e outras!

با اين گجت اسکن کالري به راحتي مي توانيد از وزن و اندام خود مراقبت کنيد. يکي از مسائل بسيار مهم براي اکثر مردم به خصوص خانم ها داشتن يک اندام مناسب است. راه هاي بسيار زيادي براي کاهش وزن توصيه شده است. از قرص هاي لاغري گرفته تا تبليغات لباس هايي که ادعا مي کند مي تواند اندام شما را ايده آل نگه دارد. اما هميشه بهترين پيشنهاد براي داشتن يک اندام مناسب اين بوده است مقدار کالري دريافتي شما بايد کمتر از انرژي مصرفي روزانه شما باشد. يعني يک رژيم غذايي مناسب داشته باشيد و اين رژيم غذايي مبتني بر…

با اين گجت اسکن کالري به راحتي مي توانيد از وزن و اندام خود مراقبت کنيد. يکي از مسائل بسيار مهم براي اکثر مردم به خصوص خانم ها داشتن يک اندام مناسب است. راه هاي بسيار زيادي براي کاهش وزن توصيه شده است. از قرص هاي لاغري گرفته تا تبليغات لباس هايي که ادعا مي کند مي تواند اندام شما را ايده آل نگه دارد. اما هميشه بهترين پيشنهاد براي داشتن يک اندام مناسب اين بوده است مقدار کالري دريافتي شما بايد کمتر از انرژي مصرفي روزانه شما باشد. يعني يک رژيم غذايي مناسب داشته باشيد و اين رژيم غذايي مبتني بر…

با این کمربند موبایل خود را شارژ کنید شما با Ion Belt می توانید تنها با اتصال تلفنهمراه خود به کمربند دستگاهتان را شارژ کنید. خالیشدن باتریهای تلفنهمراه ممکن است بعضی از مواقع بسیار مشکل آفرین باشد و شما چارهای جز پیدا کردن یک پریز برق چسبیده به دیوار نداشته باشید هرچند اخیرا پاوربانکها توانستهاند تاحدودی به ما کمک کنند اما سنگینی و حجم بزرگ آنها استفاده از پاوربانکها را کمی سخت کرده است. پروژهای در کیکاستارت در حال جمعآوری سرمایه است که در صورت اجرای آن این پکهای سنگین پاوربانک برروی…

با این کمربند موبایل خود را شارژ کنید شما با Ion Belt می توانید تنها با اتصال تلفنهمراه خود به کمربند دستگاهتان را شارژ کنید. خالیشدن باتریهای تلفنهمراه ممکن است بعضی از مواقع بسیار مشکل آفرین باشد و شما چارهای جز پیدا کردن یک پریز برق چسبیده به دیوار نداشته باشید هرچند اخیرا پاوربانکها توانستهاند تاحدودی به ما کمک کنند اما سنگینی و حجم بزرگ آنها استفاده از پاوربانکها را کمی سخت کرده است. پروژهای در کیکاستارت در حال جمعآوری سرمایه است که در صورت اجرای آن این پکهای سنگین پاوربانک برروی…

. دوچرخه تصفیه کننده هوا ! #طرح مفهومی دوچرخه تصفیه کننده هوا طرحی است که در آن دوچرخه ها می توانند آلودگی هوای شهرها را کاهش دهند. این دوچرخه دارای قابلیت تصفیه #هوا است که مجهز به یک فیلتر هوا و مولد اکسیژن است. در هنگام دوچرخه سواری فیلتر موجود در قسمت جلویی دوچرخه هوا را به درون خود می کشد و از فیلتر دی اکسیدکربن و گرد و غبار می گذراند و در نهایت هوای پاک را به بیرون می راند. بدنه دوچرخه نیز با هدف تولید هوای پاک تراز طریق سیستم فوتوسنتز دارای قابلیت تولید اکسیژن است. هنگامی که دوچرخه…

. دوچرخه تصفیه کننده هوا ! #طرح مفهومی دوچرخه تصفیه کننده هوا طرحی است که در آن دوچرخه ها می توانند آلودگی هوای شهرها را کاهش دهند. این دوچرخه دارای قابلیت تصفیه #هوا است که مجهز به یک فیلتر هوا و مولد اکسیژن است. در هنگام دوچرخه سواری فیلتر موجود در قسمت جلویی دوچرخه هوا را به درون خود می کشد و از فیلتر دی اکسیدکربن و گرد و غبار می گذراند و در نهایت هوای پاک را به بیرون می راند. بدنه دوچرخه نیز با هدف تولید هوای پاک تراز طریق سیستم فوتوسنتز دارای قابلیت تولید اکسیژن است. هنگامی که دوچرخه…

بشقابی که کالری غذاها را محاسبه میکند یک بشقاب پلاستیکی هوشمند میتواند کالری غذای موجود را برای جلوگیری از پرخوری محاسبه کند. بشقاب هوشمند که توسط شرکت آمریکایی Fitly تولید شده از سه دوربین دیجیتال برخوردار است که از محتوای غذا عکس میگیرند. این تصاویر توسط وایفای یا بلوتوث به یک دستگاه متحرک ارسال میشود و سپس این اطلاعات را برای مقایسه به بانک بزرگی از تصاویر به منظور تعیین مواد موجود در غذا میفرستد. یک ترازوی پنهان در بدنه بشقاب به اندازهگیری وزن غذا پرداخته و آن را با پایگاه داده برای…

بشقابی که کالری غذاها را محاسبه میکند یک بشقاب پلاستیکی هوشمند میتواند کالری غذای موجود را برای جلوگیری از پرخوری محاسبه کند. بشقاب هوشمند که توسط شرکت آمریکایی Fitly تولید شده از سه دوربین دیجیتال برخوردار است که از محتوای غذا عکس میگیرند. این تصاویر توسط وایفای یا بلوتوث به یک دستگاه متحرک ارسال میشود و سپس این اطلاعات را برای مقایسه به بانک بزرگی از تصاویر به منظور تعیین مواد موجود در غذا میفرستد. یک ترازوی پنهان در بدنه بشقاب به اندازهگیری وزن غذا پرداخته و آن را با پایگاه داده برای…

ﺩﻓﻦﮐﺮﺩﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ!!! ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﻨﺘﻠﯽ ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻓﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺁﻗﺎﯼ ﺷﯿﮑﯿﻨﻮ ﺍﺳﮑﺎﺭﭘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﻓﺮﻋﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ! ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﻮﺟﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺑﻪﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ…

ﺩﻓﻦﮐﺮﺩﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻨﺘﻠﯽ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ!!! ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﻓﯿﺲﺑﻮﮐﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺑﻨﺘﻠﯽ ﻧﯿﻢﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻓﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺁﻗﺎﯼ ﺷﯿﮑﯿﻨﻮ ﺍﺳﮑﺎﺭﭘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﻓﺮﻋﻮﻥﻫﺎﯼ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ! ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﻮﺟﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺑﻪﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ…

همه چیز در یک میز! دو چیز است که در خصوص فناوری های مربوط به آینده بسیار قابل توجه است. حجم کم و یکپارچگی چند وسیله در یک وسیله. به عنوان مثال این میز نمونه ای از طراحی مدرن و رو به آینده است. که بسیار زیبا با اشغال فضایی کم از یکپارچگی درونی بسیاری برخوردار است هنگامی که شما بنشینید هر آنچه بخواهید در دسترس شماست به عنوان مثال نیاز شما به درست کردن یک نان تست یا قهوه ظرف شستن یا برداشتن یک سیب از یخچال همه و همه توسط این میز برطرف خواهد شد. اگرچه این دستگاه به مرحله ساخت نرسیده است ولی طراح…

همه چیز در یک میز! دو چیز است که در خصوص فناوری های مربوط به آینده بسیار قابل توجه است. حجم کم و یکپارچگی چند وسیله در یک وسیله. به عنوان مثال این میز نمونه ای از طراحی مدرن و رو به آینده است. که بسیار زیبا با اشغال فضایی کم از یکپارچگی درونی بسیاری برخوردار است هنگامی که شما بنشینید هر آنچه بخواهید در دسترس شماست به عنوان مثال نیاز شما به درست کردن یک نان تست یا قهوه ظرف شستن یا برداشتن یک سیب از یخچال همه و همه توسط این میز برطرف خواهد شد. اگرچه این دستگاه به مرحله ساخت نرسیده است ولی طراح…

اتاق بروی چهار چرخ توکیو 2015 طراح: opa atelier ترجمه: حسین سفری امروز در خلاقانه یک مهندس شیک به معرفی یک طراحی خلاقانه از مجموعه دکو شیک می پردازیم. خلاقانه یک مهندس شیک اتاق بر روی چهار چرخ عنوان یک ایده خلاقانه برای وسایل مدولار یک اتاق است. این طراحی یک گام فراتر از طراحی تخت تاشو و مبل های تخت خواب شو و... است. این سری از اتاق های مدولار یک بسته کامل از امکانات لازم برای یک اتاق به صورت کاملا و کاملا آسان حمل شونده و سبک است. این بسته کامل به صورت فروش اینترنتی در فروشگاه های آمازون…

اتاق بروی چهار چرخ توکیو 2015 طراح: opa atelier ترجمه: حسین سفری امروز در خلاقانه یک مهندس شیک به معرفی یک طراحی خلاقانه از مجموعه دکو شیک می پردازیم. خلاقانه یک مهندس شیک اتاق بر روی چهار چرخ عنوان یک ایده خلاقانه برای وسایل مدولار یک اتاق است. این طراحی یک گام فراتر از طراحی تخت تاشو و مبل های تخت خواب شو و... است. این سری از اتاق های مدولار یک بسته کامل از امکانات لازم برای یک اتاق به صورت کاملا و کاملا آسان حمل شونده و سبک است. این بسته کامل به صورت فروش اینترنتی در فروشگاه های آمازون…

این تصاویر توسط گردشگران در نزدیکی "دروازه جهنم" در روستای derweze در کشور گازخیز ترکمنستان گرفته شده است. این مکان به منظور رسیدن به منابع گاز طبیعی حفاری شد اما قسمت حفاری به داخل زمین فروکش کرد و دهانهای به قطر حدود متر ایجاد شد. به منظور جلوگیری از نزدیک شدن ساکنان روستا به این چاله عظیم گازهایی که از آن متصاعد میشوند به آتش کشیده شد و انتظار میرفت که بعد از مدتی آتش خاموش شود اما آتش بیش از چهل سال است که همچنان روشن است از این رو این مکان دروازه جهنم نامیده شد و اکنون مقصد تعداد زیادی…

این تصاویر توسط گردشگران در نزدیکی "دروازه جهنم" در روستای derweze در کشور گازخیز ترکمنستان گرفته شده است. این مکان به منظور رسیدن به منابع گاز طبیعی حفاری شد اما قسمت حفاری به داخل زمین فروکش کرد و دهانهای به قطر حدود متر ایجاد شد. به منظور جلوگیری از نزدیک شدن ساکنان روستا به این چاله عظیم گازهایی که از آن متصاعد میشوند به آتش کشیده شد و انتظار میرفت که بعد از مدتی آتش خاموش شود اما آتش بیش از چهل سال است که همچنان روشن است از این رو این مکان دروازه جهنم نامیده شد و اکنون مقصد تعداد زیادی…

چراغهایی که با جذب #آلودگی #محیط را روشن می کنند! خودروها یکی از مهم ترین عوامل آلاینده هوا هستند که هر روزه مردم را با وضعیت خطرناکی روبرو می سازند. این آلودگی در #حال رشد مخاطرات زیادی را برای سلامتی#مردم به دنبال داشته و زندگی های زیادی را تهدید می کند. در سالهای اخیر #محققین به دنبال راه هایی بوده اند که بتوانند ایده هایی را برای کاهش ردپای کربنی خودروها پیشنهاد دهند. ایوان میلر #لامپی را #اختراع کرده است که می تواند عواقب خطرناک آلودگی خودروها را کاهش دهد. این لامپ برای استفاده در…

چراغهایی که با جذب #آلودگی #محیط را روشن می کنند! خودروها یکی از مهم ترین عوامل آلاینده هوا هستند که هر روزه مردم را با وضعیت خطرناکی روبرو می سازند. این آلودگی در #حال رشد مخاطرات زیادی را برای سلامتی#مردم به دنبال داشته و زندگی های زیادی را تهدید می کند. در سالهای اخیر #محققین به دنبال راه هایی بوده اند که بتوانند ایده هایی را برای کاهش ردپای کربنی خودروها پیشنهاد دهند. ایوان میلر #لامپی را #اختراع کرده است که می تواند عواقب خطرناک آلودگی خودروها را کاهش دهد. این لامپ برای استفاده در…

پا بزنید تا لباسها شسته شوند باربورا توبالووا طراح صنعتی دوچرخهای به نام بیوآ طراحی کرده است که کاربر میتواند در یک زمان هم ورزش کند هم لباسهای کثیف را بشوید این وسیله نقلیه یک راه حل ساده و زیست محیطی است که باعث میشود کاربر هر روز ورزش کند. چرخ عقب این دوچرخه یک لباسشویی است کاربر باید لباس های کثیف آب و مواد شوینده را در آن بریزد و سپس به دوچرخه سواری برود هرچقدر کاربر مسیر بیشتری را طی کند لباسها تمیزتر میشوند. آب کثیف لباسها به داخل یک دریچه در جلوی دوچرخه رفته و از آنجا خارج میشود…

پا بزنید تا لباسها شسته شوند باربورا توبالووا طراح صنعتی دوچرخهای به نام بیوآ طراحی کرده است که کاربر میتواند در یک زمان هم ورزش کند هم لباسهای کثیف را بشوید این وسیله نقلیه یک راه حل ساده و زیست محیطی است که باعث میشود کاربر هر روز ورزش کند. چرخ عقب این دوچرخه یک لباسشویی است کاربر باید لباس های کثیف آب و مواد شوینده را در آن بریزد و سپس به دوچرخه سواری برود هرچقدر کاربر مسیر بیشتری را طی کند لباسها تمیزتر میشوند. آب کثیف لباسها به داخل یک دریچه در جلوی دوچرخه رفته و از آنجا خارج میشود…

Pinterest • O catálogo mundial de ideias
Search