sad life

2,801 Pins
 4y
Collection by
a man in a suit standing next to a wedding dress
Cộng đồng chế ảnh troll , ảnh vui hài hước , anh che haivl
*me like a boss
two tweets that are on top of each other
Đừng quên ghi âm phần tiếng với điện thoại của bạn nhé, nếu ko thì bạn sẽ có một cái clip ko tiếng đấy! - Ảnh hài hước - Xem.vn
an advertisement for a hoodie with the image of a young man wearing a purple sweatshirt
an image of two people on the same page
a young man sitting on top of a couch next to a window
two clowns standing in front of an audience at a baseball game, one is holding a cell phone
Quên mất có concert nên thế :v
a man in a suit and tie looking at the camera with words written below him
a man is looking at the camera with an instagramr on his phone screen
Bình chọn ảnh Hai VL - Xem ảnh chế Vote ảnh hay Hài VL
Mẹ tròn con vuông trong truyền thuyết
an image of a man in front of a truck with the caption that reads,
Cộng đồng chế ảnh troll , ảnh vui hài hước , anh che haivl
Thì ra là vậy
Funny Jokes, Nay
a group of young men standing on top of a wooden deck next to each other
a man wearing a leather jacket and hat in front of a poster with words on it
a young man looking at his cell phone
Ảnh chế BTS
Mấy ảnh này mình đã xin ad ở các trang ảnh chế trên face rồi nha. Ngu… #hàihước # Hài Hước # amreading # books # wattpad