برای ارزوهام....

13 Pins
 1y
Collection by
𝐏𝐞𝐧𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐤𝐝𝐫𝐚𝐦𝐚′🩸
تــصور کــنـ فــرار کـنیـــ🖤
៸៸𝗡𝘦𝙬 𝖯𝙤𝘀𝘁ִֶָ ´ˎ˗
لایک پلیز :)✨ •نظرتون راجب پست؟ •به دردتون خورد؟ •شما با صورت کدوم آیدل میخواید درست کنید😹🤌🏿
𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞